❤️ Ďakujeme z celého srdca darcovi pánovi Stankovi za jeho krásne gesto a podporu pre deti a rodiny. Prerozdelili sme 1680 eur pre 48 rodín z Nadácia anjelské krídla po 35 eur a taktiež 760 eur na rehabilitácie. Nadácia Anjelské Krídla dnes odoslala finančný nezištný dar 1680 eur, ktoré rozdelila medzi 48 rodín po 35 eur na nákup potravín vďaka darcovi.

Ďalších 760 eur sme odoslali na účty na základe výziev, aj rôzne príspevky na rehabilitácie a vitamíny. DARCOM PATRÍ VEĽKA VĎAKA. Počas roka popri našej pomoci a iných aktivitách na pomoc ľuďom, pomáhame pravidelne 100 rodinám, ktoré máme pod našimi krídlami.

Aktualizácia 7.8.2023 / odoslané finančné dary :

https://nadaciaanjelskekridla.sk/darcovia/

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2701895491