Ďakujeme krásne za milé gesto a nezištnú

pomoc pánovi Marekovi zo Žiliny. Pán Marek

chodí pravidelne darovať aj krv na našu

Anjelskú Kvapku Krvi 😉🥰

 

Viac na fb u darcu :

https://www.facebook.com/share/p/VrFt9Cam3brSgZ93/