„Ďakujeme DPD SK za nezištný sponzorský dar https://www.facebook.com/DPD.SK“ úplne nové veci pre deti a rodiny do balíkov.
Veľká vďaka 🙏🏼.