Ďakujeme darcom, že chodia darovať vzácnu tekutinu, ktorá zachraňuje ľudské životy.