NEZIŠTNE POMÁHAŤ MÁ ZMYSEL ❤️
Netreba veľa slov, treba POMÁHAŤ a po celý rok ❤️
Ďakujeme za krásne pozdravy, slová, správy. Ďakujeme darcom, ľuďom dobrej vôle, že spolu s nami dávajú NÁDEJ tam, kde treba ❤️
( Fotografie sú zverejnené na základe súhlasov)