Ďakujeme cestovnej kancelárii HYDROTOUR ♥️ za prekrásny týždeň plný smiechu, radosti, emócií, krásnej energie, vzájomnej pomoci a pochopenia, maľovanie na tvár v klube Leto s animátormi, cvičenia v mori, prechádzok, dobrého jedla aj nových kamarátov. Oddýchli sme si, načerpali energiu a zajtra odchádzame domov. Aj nám je trošku smutno, ale nesieme si so sebou krásne a nezabudnuteľné spomienky v našich srdciach ♥️ OBROVSKÉ ĎAKUJEME 🙏🏼
Poďakovanie je zverejnené so súhlasom cestovnej kancelárie Hydrotour. Fotografie sú zverejnené na základe súhlasu osôb a zákonného zástupcu.