♥️Dnešná nezabudnuteľná charitatívna výstava niesla v sebe posolstvo pomoci, nádeje, lásky a hlavne vzájomnej spolupatričnosti. Všetci mali dobrú náladu, úsmev a pozitívna energia nechýbala. Boli s nami rodiny z nadácie, priatelia aj ľudia dobrej vôle. Ďakujeme Višňovské a Pekáreň Ďuroška za vynikajúce občerstvenie na ktorom si všetci pochutnali. Ďakujeme Kysuckému osvetovému stredisku v Čadci, veľká vďaka patrí partnerovi a organizátorovi akcie Art Studio Z a každému, kto dnes prišiel na túto milú akciu. Veríme, že sa znova čoskoro uvidíme. Ďakujeme deťom zo ZŠ Budatín za výrobky, ktoré s láskou tvorili práve pre tento deň. Nezištný výťažok, ktorý pôjde rodinám z nadácie odovzdalo Art Studio Z v sume 264,20 centov.

 

ĎAKUJEME🫶 každému, kto aj v tejto náročnej dobe prišiel a strávil s nami čas ♥️….a práve o to ide. Byť súčasťou niečoho krásneho a hlavne ZMYSLUPLNÉHO. Byť s ľuďmi, ktorí si uvedomujú vzácnosť pomoci druhému a na chvíľu sa vedia zastaviť v prítomnom okamihu a tvoria tento svet LEPŠÍM. Spomienky a zážitky, dojatia, slzy, úsmevy, smútok aj pochopenie pre toho druhého…to všetko je vzácne. To všetko je ŽIVOT.

 

( Fotografie sú zverejnené na základe súhlasov )

 

www.nadaciaanjelskekridla.sk