V najnovšom čísle časopisu INAK OBDARENÍ ( október – december 2022) nájdete rôzne zaujímavé články, rady, skutočné príbehy, kontakty aj veselé poviedky. Ďakujeme za úžasnú spoluprácu a je nám veľkou cťou, že aj my môžeme prispievať článkami ♥️ a dávať do sveta vedieť, že dobro, pomoc a nádej EXISTUJÚ♥️.

 

Link na archív časopisu:  https://www.inakobdareni.sk/archiv-casopisu.xhtml

 

www.nadaciaanjelskekridla.sk