♥️ANJELSKÁ KVAPKA KRVI  25.9.2024

v Art Studio Z, Dom odborov Žilina

 

SPOLOČNE SPÁJAME SRDCIA UŽ 5.ROK

DARUJ KRV

ZACHRÁŇ ŽIVOT ♥️

 

Ďakujeme za nezištnú podporu:

Visnovske sk poctivé syrové nite

ALTOM Reklama Žilina

Art Studio Z

NTS SR

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina

Veterinárna asanačná spoločnosť

REmape

Kysucká knižnica v Čadci

Medicínsko – cievne centrum / MUDr. Oto Vincze / MCC

Elop Industry s.r.o.

Záchranná brigáda Hasičského a Záchranného Zboru Žilina

Pizzeria Pablo

a ostatným partnerom a priateľom

 

Viac informácií :  https://facebook.com/events/s/anjelska-kvapka-krvi/290024764077114/

alebo na info@nadaciaanjelskekridla.sk

 

ĎAKUJEME DARCOM ♥️🪽

 

( Zverejnené so súhlasom darcov)