Alex na dnešnej Terapii Umením so Zuzkou ❤️ namaľoval úžasný obrázok.

(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )

www.nadaciaanjelskekridla.sk