PRÍSPEVKY SA POUŽIJÚ NA REHABILITÁCIE A CVIČENIA PRE TOTO ÚŽASNÉ DIEVČATKO.

SK37 1100 000 0029 4603 3398 SOFINKA