„KRÁSA NIE JE V TVÁRI,

KRÁSA JE SVETLO V SRDCI .“ ❤️ (cit:Chalíl Džibrán)

 

Nadáciu Anjelské Krídla založila v roku 22.12.2016 správkyňa nadácie Ing. Alexandra Majeríková, ktorá pôsobí aj ako dobrovoľníčka v Slovenskom Červenom kríži, je trénerkou Prvej pomoci.

Pomaličky sa blíži koniec roka a my spolu s našim  ANJELSKÝM TÍMOM začneme 7 rok našej  zmysluplnej cesty a opory pre ľudí ❤️

“ Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia „.

Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu.

My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme tím dobrovoľníkov a zároveň priateľov. Každý z nás si prešiel niečím v živote. To nám dáva obrovskú pokoru a veľké pochopenie pre iného. Pomáhame ťažko chorým deťom a ich rodinám, ľuďom v existenčnej núdzi, matkám starajúcim sa o ťažko choré deti aj babkám, ktoré majú v opatere vnúčatá a žijú s nimi v komplikovaných podmienkach. Matkám, ktoré sa dostali s deťmi do náročnej existenčnej situácie. Jednotlivcom v núdzi. Sústreďujeme sa na humanitárnu pomoc pre ľudí. Robíme rôzne projekty, aktivity pre deti. Prispievame článkami do časopisov a novín, hovoríme o našich činnostiach, stretávame sa s ľuďmi a motivujeme mládež.  Poskytujeme príspevky na rehabilitácie, lieky, potraviny, masáže, terapie. Robíme pravidelne projekt JEDLO AKO DAR. Balíme balíky s oblečením a humanitárnou výpomocou. Rodiny boli pri mori, aj na Slovensku na pobytoch. V nadácii pôsobia všetci, ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu. Nadácia je apolitická. Pomáhame v rámci našich možností, vďaka nezištnej podpore darcov a vďaka 2% z darovania daní na pomoc ľuďom. Nadácia nemá dotácie od štátu. Všetky situácie a výzvy sú vždy overené našou overovateľkou. Evidujeme podklady, sme v kontakte s rodinami. Vo výzvach nikdy nezverejňujeme celé mená detí, ani žiadateľov o pomoc z dôvodu ich ochrany súkromia a vysokej etiky zo strany nadácie. Zverejnenie je možné výhradne iba na základe písomnej žiadosti rodiny, osôb.

https://nadaciaanjelskekridla.sk/eticky-kodex-nadacie/ Naši dobrovoľníci pomáhajú popri ich rodinách, práci a v ich voľnom čase, v rámci  možností avšak CELÝM SRDCOM❤️

Za nami je veľa nádeje, opory, pomoci, radosti, sĺz, objatí, momentov, úsmevu aj veľmi náročných chvíľ. V pokore, láske, vďačnosti.

Ďakujeme za priateľstvá a partnerstvá.

“ ČLOVEK – ČLOVEKU “

www.nadaciaanjelskekridla.sk

info@nadaciaanjelskekridla.sk

insta: nadacia_anjelske_kridla

 

Hlavný účet SK37 1100 0000 0029 4603 3398  Transparent.účet SK23 8330 0000 0027 01895491

PayPal na : www.nadaciaanjelskekridla.sk