(síce už používany, ale veľmi málo) 🍁👍🌸 hyg.vreckovky, puzzle a zdravú výživu.
Ďakujeme každému, kto vypomohol s nami.