Tento chlapec má toľko odhodlania a viery.
Posielame mu všetci veľa síl a energie a hlavne zdravia ?????
Patrik máva veľké bolesti, choroba napreduje.
Má ešte 2 súrodencov.

Ďakujeme za oblečenie veľk. M, nohavice naťahovacie na gumičku, vlhké utierky, vitamíny, krémy na dekubity.

PATRIK TÚŽI PO MOBILE, RODINA SI TO NEMÔŽE DOVOLIŤ. ?

Za finančný dar bude mať Patrik lieky a všetko, čo potrebuje.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 PATRIK

NENECHAJME RODINY V TRÁPENÍ SAMÉ?