NÁDHERNÉ, ŽE POMÁHA ĎALEJ….. AJ NAPRIEK BOJU, KTORÝ S MANŽELKOU ZVLÁDAJU S ICH SYNČEKOM.

SME NA NEHO HRDÍ A ĎAKUJEME V MENE ĽUDÍ?.
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM…. 

MIRKO BUDE BEŽAŤ ZA NADÁCIU 11.AUGUSTA RAJECKÝ MARATÓN