Do práce momentálne nemôže nastúpiť, lebo sa u nej vyskytli zdravotné problémy. Poberá iba dávku hmotnej núdze. Obaja chlapci trpia astmou a Adhd.
Veľmi by im pomohli potraviny a hygiena.
OZ Anjelské srdcia im už poslalo oblečenie a hračky.

SK45 1100 0000 0029 4505 1420 Pani Miška s chlapcami

v prípade informácii kontaktujte : 
ozanjelskesrdcia@gmail.com