TRPASLÍKOV VYRÁBA ALEXOVA MAMINKA A TETA.
????????????????

Ďakujeme za krásny čas s Vami.