Pomoc pre maminu s deťmi. 
Miško má 4 roky, Saška má 7.
Otec z dôvodu zlého správania k deťom má zákaz ku nim.
Miško má epilepsiu, poruchy dýchania a iné choroby.
Saška má poruchy prijímania potravy, nočné desy, intolerancie na laktózu.
Deti zažili veľmi ťažké chvíle.
Momentálne im chýba jedlo aj financie. Mamina sa nevzdáva. Svoje deti miluje.

Pomôžme deťom mať krásne a pokojne sviatky a maminke znížiť trápenie???

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 MIŠKO A SAŠKA
ĎAKUJEME ???????

7.11.2018