, KTORÁ SA STARÁ O ŤAŽKO POSTIHNUTÉHO PRAVNUKA KRISTIÁNKA. DEDKO ZOMREL PRED MESIACOM. OSTALI SAMI.
SME ŠŤASTNÍ, ŽE REAGUJETE NA NAŠE VÝZVY A NIE SÚ VÁM ĽAHOSTAJNÉ OSUDY ĽUDÍ.
ĎAKUJEME ZA ZÁUJEM O NAŠE TRIČKO, POŠLEME?

ĎAKUJEME ?

7.10.2018