DAR SME ODOVZDALI PANI MGR.KOBYLIAKOVEJ.

HRAČKY POSLÚŽIA CHORÝM A HENDIKEPOVANÝM DEŤOM.

TOTO GYMNÁZIUM KAŽDÝ ROK PRAVIDELNE ROBÍ AKTIVITY PRE TIETO DETIČKY NA MDD.

BUDE NÁM CŤOU S NIMI SPOLUPRACOVAŤ A POMÁHAŤ IM PRI TEJTO KRÁSNEJ ČINNOSTI.

www.nadaciaanjelskekridla.sk
info@nadaciaanjelskekridla.sk

SK37 1100 0000 0029 4603 3398

6.6.2018