OAZIS RELAX V ŽILINE (areál tenisových kurtov  za plavárňou) –  MICHAL JANOVEC PONÚKOL DEŤOM Z NAŠEJ NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA MOŽNOSŤ PLÁVAŤ ( CEZ VÍKENDY).
ĎAKUJEME KRÁSNE V MENE DETIČIEK ZA TENTO NEZIŠTNÝ DAR A ZÁROVEŇ PROSÍME MAMINKY, ABY KONTAKTOVALI NADÁCIU V SPRÁVE, AK BY MALI ZÁUJEM CHODIŤ DO OAZIS CENTRA☺.
ĎAKUJEME MICHAL ZA TOTO KRÁSNE GESTO A POMOC. ☺
6.4.2018