ĎAKUJEME ZA POMOC PRE RASTÍKA A JEHO RODINU. OTEC JE ONKOLOG.PACIENT, RASTÍK MÁ EŚTE SÚRODENCOV. 
SK 37 1100 0000 0029 4603 3398 RASTIK H.