Mladá maminka žijúca sama s deťmi dostala od nás výpomoc.
Nebuďme ľahostajní k osudom ľudí.
A hlavne, deti majú byť šťastné a nepociťovať biedu, hlad a trápenie.
DETI SÚ DAR?

SK37 1100 0000 0029 4603 3398
účet nadácie

6.10.2018