Tým to by som si dovolil čo najúprimnejšie poďakovať sa Vašej Nadácii i pani riaditeľke za Vašu činnosť, za všetko, čo robíte pre ľudí, pre túto spoločnosť. Súčasná doba je veľmi ťažká a stačí okamih, aby sa človek dostal do existenčných problémov, či už zdravotných, alebo finančných. Štát komplexne zlyháva v zabezpečovaní fungovania sociálneho štátu, čo sa nepriaznivo prejavuje na psychickom stave ľudí. Vďaka nefunkčnosti sociálneho systému, respektíve vďaka chybne nastaveným pravidlám, štát zlyháva v pomoci ľuďom, ktorí síce teoreticky majú nárok na pomoc, prakticky ju ale kvôli zlému nastaveniu systému nedostávajú. Našťastie ste tu Vy, Nadácia Anjelské krídla, vďaka ktorej záchranná sociálna sieť existuje. Vaša všestranná pomoc, orientujúca sa širokospektrálne, dokáže poskytovať pomoc ľuďom komplexne, čo je veľmi dôležité, pretože v mnohých prípadoch sa jedná o kombináciu viacerých problémov a dotyčný vďaka Vašej Nadácii má záruku, že nemusí absolvovať kolotoč žiadostí po rôznych úradoch. Tým zároveň výrazne pomáhate i v rovine psychologickej, čo je veľmi dôležité, pretože ľudia, ktorí sa na Vás obracajú, majú zvyčajne aj depresie a podobne, vyplývajúce z ťažkej životnej situácie, v ktorej sa ocitli. Vďaka Vám si ľudia jednak môžu vyriešiť svoju situáciu a na druhej strane im vraciate i ľudskú dôstojnosť, pretože bohužiaľ majorita spoločnosti takýchto ľudí ostrakizuje a vylučuje na okraj spoločnosti. Hovorí sa, že anjeli nemusia žiť v nebi a mať krídla. Vaša Nadácia je toho pekným príkladom, hodným nasledovania. Na záver, by som si Vám dovolil popriať veľa fyzických a psychických síl, pretože naša spoločnosť Vás veľmi potrebuje. Ďakujem Vám, že ste <3