Hlavne finančne a s jedlom.V domácnosti sú 4 deti, z toho 2 deti sú choré Martinko a Danko. Otec má Crohnovu chorobu.Mama Zuzka musí byť doma a starať sa o deti a muža.

Ďakujeme za každú pomoc pre túto rodinu?

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 Martinko a Danko T.