PF 2018 

“ Objavme svoje vnútorné svetlo, začnime veriť v seba a budeme vnímať boha aj anjelov. Hľadajme to pozitívne v sebe i ľuďoch okolo nás. Dovoľme im, aby sa stali súčasťou nášho života a pomáhali Vám.
Verme a modlime sa.
Viera a nádej priťahujú svetlo a lásku. 
“ Naše duše potrebujú oporu a pocit bezpečia“.

Nech anjeli vždy stoja pri Vašich dverách,
a počujete ich krásne spievať.
Nech pocítite v každom momente ich láskavú opateru a v duši Vám zazvonia zvončeky pokoja.
Nech stále bdejú nad Vami, Vašimi deťmi a Vašimi rodinami a nedovolia, aby ste spadli.
Nech Vás objímu svojimi krídlami
a pomôžu Vám vždy vstať.
Nech Vám do ucha šepkajú slová,
ktoré sa dotknú Vášho srdca.
Nech Vás zbavia strachu a naplnia svojou láskavou prítomnosťou.
Nech zotrvajú pri Vás a dodávajú Vám stále odvahu a silu – kráčať ďalej.

ŽELÁME KAŽDÉMU Z VÁS KRÁSNY
 NOVÝ ROK 2018 

“ S LÁSKOU – ĽUĎOM  “

CELÝ TÍM NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA 
www.nadaciaanjelskekridla.sk
info@nadaciaanjelskekridla.sk