KOLEKTÍV ODBORU PLATOBNÝCH SLUŽIEB DALO DOKOPY TENTO NEZIŠTNÝ DAR, KTORÝ IHNEĎ ODOVZDÁME RODINÁM.
JE TO ÚŽASNÉ ☀ ? ☀

ZO SRDCA ĎAKUJEME ? ? ?