Sú NA VIANOČNOM TRHU V ŽILINE V DŇOCH OD 30.11 -2.12.2018
V STÁNKU NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA A ŽILINSKEJ NEMOCNICE.

Z LÁSKY A ZA NEZIŠTNÚ POMOC PRE TIMEJKU DOSTANETE JEJ MYDIELKO.

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VÁS ???.

Prípadne môžete Timejku podporiť na náš účet
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 TIMEJKA