IŠLO DO CENTRA SOC.SLUŽIEB V KNM, KRÍZOVÉHO CENTRA LÚČ V ŽILINE, RODINÁM V NÚDZI, DEŤOM Z NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA?
ĎAKUJEME DNES ZA POMOC MARTINOVI?, ŽE ZAVIEZOL JOGURTY ĽUĎOM BEZ DOMOVA.
ĎAKUJEME RAJO.SK ZA NEZIŠTNÚ POMOC A PODPORU.

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK