Ďakujeme za zbieranie štuplíkov pre Sofinku MŠ Budatín v Žiline.

http://msbudatin.zilina.sk/