Martinko ma ešte 3 bratov. Ocinko je chorý, situácia je náročná. Martinko a jeho brat majú zdrav.starosti.

Rodina ďakuje za každú pomoc.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 
MARTINKO T. rodina v núdzi