SK37 1100 0000 0029 4603 3398 RASTÍK H.

Rodina je v núdzi. Otec je onkol.pacient, Rastík je zdr.postihnutý a má 2 súrodencov.

Ďakujeme za každý príspevok pre túto rodinu.