Už som otvorila balíček a srdečne sa chcem poďakovať. Deti maju už radosť teraz a aj pod stromček ostalo. 
Už majú svojich malých nových kamarátov a nepustia ich z ruky. 
Ďakujem.
ĎAKUJEME AJ MY. ?

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 
MIŠKO A PEŤKO

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK