A MOŽNOSŤ PREDSTAVIŤ ČINNOSŤ ŽILINSKEJ NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA A JEJ PARTNERA SIIDEA PRE PRIPRAVOVANÝ PROJEKT, KTORÝ NADÁCIA ČOSKORO ROZBEHNE. STRETNUTIE BOLO DŇA 28.1.2019, VEĽMI PRÍJEMNÉ.
ĎAKUJEME.