KRÁSNE MINERÁLNE NÁRAMKY ?
ZA NEZIŠTNÝ FINANČNÝ DAR PRE ZUZKU ZA NÁRAMKY MÁ ALEX ŠANCU.
ĎAKUJEME ❤