a MY S NÍM?.
ĎAKUJEME ZA FOTOGRAFIU A KRÁSNE SLOVÁ.