ADRESU RODINY ŽIAĽ V TOMTO PRÍPADE UVÁDZAŤ NEMÔŽEME.
SÚHLAS MÁME IBA NA FOTOGRAFIU S VECAMI PRE NICH.
CHRÁNIME, REŠPEKTUJEME ICH SÚKROMIE Z RODINNÝCH DÔVODOV. AJ TOTO JE NAŠA PRÁCA A POSLANIE. ????
NAŠA KLAUDIA Z NADÁCIE SA VENUJE PRIAMO TÝMTO RODINÁM A POSIELA  VÝPOMOC (viac info oz anjelské srdcia).
SÚ TO VECI NA 17 R.CHLAPCA, ŽIJE S MAMINKOU.
28.10.2018