ZAJTRA POSIELAME.
11 RODÍN S DETIČKAMI DOSTANE VITAMÍNKY, ČAJE, OBLEČENIE, HRAČKY, ŠKOLSKÉ POMÔCKY☺.
SK37 1100 0000 0029 4603 3398  ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ POMOC