ĎAKUJEME VÁM ZO SRDCA A VÁŽIME SI VAŠU DÔVERU.??
Ďakujeme Matejkovej maminke Beátke za pohľadnicu s jeho fotografiou?

26.12.2018