Jej pokroky pre nás predstavujú neopísateľný pocit radosti, šťastia a zadosťučinenia. Jej úsmev na tvári a silné objatie znamenajú viac než tisícky slov – píše maminka.

FINANČNÚ POMOC RODIČIA POUŽIJÚ NA LIANKU A JEJ REHABILITÁCIE.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 LIANKA