SPOLOČNOSŤ RAJO NEZIŠTE DAROVALA
500 KS JOGURTOV A 25 LITROV TRVANLIVÉHO MLIEKA.
NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA TO DNES ODOVZDÁ ĽUĎOM V NÚDZI A DETSKÉMU DOMOVU A SIROTINCU V BYTČI.

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME A TEŠÍME SA ZO SPOLUPRÁCE SO SPOLOČNOSŤOU RAJO.

TYMTO ZÁROVEŇ VYZÝVAME PARTNEROV A ĽUDÍ, KT.MAJÚ MOŽNOSŤ NEJAKO POMÔCŤ, NECH NÁS KONTAKTUJÚ.

IBA SPOLOČNE DOKÁŽEME MENIŤ A POSÚVAŤ HRANICE POMOCI A LÁSKY.

ĎAKUJEME ZO SRDCA KAŽDÉMU, KOMU NIE JE ĽAHOSTAJNÝ ĽUDSKÝ OSUD.

Č.ÚČTU:
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 / ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ĎAKUJEME.

24.5.2018

www.nadaciaanjelskekridla.sk
info@nadaciaanjelskekridla.sk