BUDEME ICH ROBIŤ BUDÚCI UTOROK.
ĎAKUJEME DM AJ ZA ICH POMOC POČAS CELÉHO ROKA.

ĽUDIA V NÚDZI POTREBUJÚ POMOC STÁLE..NIELEN NA VIANOCE ???.