Manažérka OD MAX ŽILINA Mgr.Katka Kasáková odovzdá dnes v Dome charity sv.Kamila v Žiline pre seniorov balíčky aj za NADÁCIU ANJELSKÉ KRÍDLA.
ĎAKUJEME A PRAJEME KRÁSNE SVIATKY☺
Katka si úžasná a ďakujeme za pomoc a spoluprácu ❤
ZA MEDIÁLNEJ PODPORY SEVERKA TV.
Krásne a pokojné sviatky!

Miroslava Sklenárová
riaditeľka TV Severka
0911963252