VAŠE 2 PERCENTÁ POMÔŽU ŤAŽKO CHORÝM DEŤOM, ICH RODINÁM A ĽUĎOM V ŤAŽKEJ ŽIVOTEJ SITUÁCII.

“ DAŤ NÁDEJ A MAŤ ÚSMEV NA TVÁRI “ 

Naša Nadácia Anjelské Kridla si bude môcť v roku 2018 už uplatniť 2% z dane, ktoré nám môžete poukázať prostredníctvom Vášho daňového priznania. Vaše 2 percentá pomôžu ľuďom zlepšiť ich kvalitu života. Naša nadácia bude môcť zaobstarať zdravotné pomôcky a preplatiť rehabilitácie, nakúpiť lieky a jedlo, oblečenie.
Vyzbierané peniaze rozdelÍme tak, aby každý dostal, čo potrebuje. Budeme sa snažiť splniť aspoň čiastočne chorému dieťatku a jeho rodine sen o lepšom zajtrajšku. Pomôcť ľuďom v núdzi, podať im pomocnú ruku.

Tlačivo ku 2 percentám nájdete tu: https://nadaciaanjelskekridla.sk/vyrocne-spravy/

Dúfame, že nás bude stále viac a spoločne dokážeme

“ VNIESŤ SVETLO DO ŽIVOTA ĽUDÍ“

TIM NADÁCIE ANJELSKÉ KRIDLA

ĎAKUJEME ?

SK3711000000002946033398