21. marec – Svetový deň Downovho syndrómu
Svetový deň Downovho syndrómu (WDSD) bol založený medzinárodnou charitatívnou organizáciou Down Syndrome International a od roku 2006 ho každoročne oslavuje viac ako 65 krajín sveta vrátane Slovenska.
21. marec je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozómovom páre.