JOGURTY IŠLI RODINÁM V HMOTNEJ NÚDZI, DEŤOM Z NADÁCIE, KRÍZOVÉMU CENTRU PRE TÝRANÉ DETI A MATKY LÚČ V ŽILINE, ZARIADENIE PRE SENIOROV HARMÓNIA A NA INÉ MIESTA, KDE VEĽMI POMOHLI.
ĎAKUJEME AJ ZA DAR PRE RODINY MRAZENÉ VÝROBKY OD HOME FAMILY?.

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDL.SK

POMÁHAJME PO CELÝ ROK …..?