ZA FINANČNÝ NEZIŠTNÝ DAR NA ÚČET NADÁCIE PRE DETI DOSTANETE OD NÁS TÚTO KRÁSNU TAŠKU.
ĎAKUJEME KURA HARABURA ? ZA NEZIŠTNÙ PODPORU DETIČIEK A ĽUDÍ V NÚDZI.