VEĽMI SI VÁŽIME, ŽE MÔŽEME VĎAKA ICH POMOCI PODORIŤ OKREM RODÍN Z RÔZNYCH KÚTOV SLOVENSKA AJ NÁŠ ŽILINSKÝ REGIÓN.

Ďakujeme špeciálne pani manažérke Milke za jej ústretovosť a ochotu?.

VIANOCE S TESCOM PRE DETI?

www.nadaciaanjelskekridla.sk