MIRIAMKA
má ťažkú DMO, nechodí, plienkovaná, chronický zápal pľúc.
Môžete im pomôcť finančne na kúpu vitamínov, potravín, hygien.potrieb….
Ak máte doma hračky, šatstvo budú radi.