STARÍ ĽUDIA, VÄČŠIA ČASŤ Z NICH JE BEZ RODÍN, TAK BUDÚ MÔCŤ VYCHUTNÁVAŤ TIETO DOBROTKY?

SME TAM, KDE JE TO POTREBNÉ ???

S LÁSKOU – ĽUĎOM

20.9.2018
(fotografie sú zverejnené na základe súhlasu pani riaditeľky a súhlasov s ochranou osobných údajov )